C:\Users\Violeta\Desktop\html_1.png Much more...: Pegby. Discovering new tools - Descobrint noves eines

dilluns, 29 d’agost de 2011

Pegby. Discovering new tools - Descobrint noves eines

Avui he rebut aquest post de Free Technology for Teachers, http://www.freetech4teachers.com/, pàgina que us recomano perquè cada dia hi apareixen noves eines web 2.0 per a treballar amb els alumnes. Aquesta vegada us presento Pegby. 

Today I received this post from Free Technology for Teachers, website that I recommend you because every day there are new tools web 2.0 for working with your students. Now, this time I present Pegby.

Pegby es configura com un panell de suro amb targetes enganxades. El suro té tres columnes per posar les seves fitxes. Una columna de coses a fer, una columna de les coses en marxa, i una columna per al que ja s'ha fet. A cada fitxa es pot assignar a una persona, pot tenir arxius adjunts a la mateixa, i poden tenir dates de venciment assignades. Podeu utilitzar Pegby de manera individual pots compartir el panell de suro amb altra gent. Vegeu el vídeo de sota per aprendre sobre Pegby.

Pegby is set up like a corkboard with index cards stuck to it. The corkboard has three columns to place your index cards on. A column for things to do, a column for things in progress, and a column for things that are done. Each of index card can be assigned to a person, can have files attached to it, and can have due dates assigned to it. You can use Pegby as an individual or you can share your corkboard with others. Watch the video below to learn about Pegby.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada