C:\Users\Violeta\Desktop\html_1.png Much more...: Algunes expressions útils - Some useful sentences

dilluns, 3 d’octubre de 2011

Algunes expressions útils - Some useful sentences

Wait a minute Espera un moment
I don't thing so No ho crec pas
Something wrong? Tot bé?
Go ahead, tell me more Continua, explica'm més coses
Forget it Oblida-ho
What a shame! Quina llàstima!
It's up to you Tu mateix / Decideixes tu
Don't worry No et preocupis


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada