C:\Users\Violeta\Desktop\html_1.png Much more...: Hiperactivitat; video explicatiu molt bo!! (Good video! ADHD)

dissabte, 21 de gener de 2012

Hiperactivitat; video explicatiu molt bo!! (Good video! ADHD)

Breu animació on es pot entendre el Trastorn d'Hiperactivitat.

Short animation where you can understand what is Hyperactivity disorder. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada