C:\Users\Violeta\Desktop\html_1.png Much more...: de juny 2012

dimecres, 27 de juny de 2012

Comunicat del Departament d'Ensenyament

Aquest és el comunicat que el Departament d'Ensenyament ha publicat a la seva pàgina oficial.  

El Ple de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sentència de data de 18 de juliol de 2011, va desestimar íntegrament el recurs que un particular va interposar contra el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil, en considerar-lo plenament ajustat a la Sentència 31/2010, de 28 de juny, del Tribunal Constitucional, que va analitzar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

En resoldre el recurs contra aquesta resolució, el Tribunal Suprem ha dictat sentència, de data de 12 de juny de 2012, que declara nuls els articles 4 –en els apartats 1, 3, 4 incís inicial– i 5, 10.1 i 14.3 del Decret 181/2008, de 9 de setembre, que es refereixen bàsicament a la llengua emprada en l'aprenentatge.

A la vista d'aquesta Sentència, el Departament d'Ensenyament considera convenient subratllar la plena vigència del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, regulat a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació i, concretament, el que en preveuen els articles:

11.1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu.

11.3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua habitual.

11.4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, els pares o els tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el moment de la matrícula, i d'acord amb el procediment que estableixi el Departament, que llurs fills hi rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua.

14.1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre.

14.2. El projecte lingüístic ha d'incloure els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre, entre els quals hi ha d'haver en tot cas els següents:

a) El tractament del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge.

b) El procés d'ensenyament i d'aprenentatge del castellà.

 c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres.

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament de les llengües, tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre.

e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes.

15.1. El Departament, per tal que el català mantingui la funció de llengua de referència i de factor de cohesió social, ha d'implantar estratègies educatives d'immersió lingüística que n'assegurin l'ús intensiu com a llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge. La definició d'aquestes estratègies ha de tenir en compte la realitat sociolingüística, la llengua o les llengües dels alumnes i el procés d'ensenyament del castellà.

 2. Els centres han d'adaptar els horaris a les característiques dels programes d'immersió lingüística, tenint en compte el nombre d'hores de les àrees lingüístiques que s'hagin d'impartir al llarg de l'etapa.  

Personalment crec que hem de defensar la nostra Llengua tant com puguem. Ha estat atacada durant segles i ha persistit. No obstant, últimament està essent maltractada, fet que em preocupa molt i m'entristeix. L'escola, juntament amb els mitjans de comunicació són un dels puntals de la llengua. Evidentment, la fermesa i l'estima de la gent per la nostra llengua, el qui la utilitza, la cuida, l'ensenya... n'és un altre. Sé, que podem resistir, però hem d'estar units i escampar la nostra cultura, tradició i llengua a tot el món. 

 

dilluns, 25 de juny de 2012

St John - Sant Joan

This last weekend we celebrated St. John in my country. The Canigó's Flame arrived in the village and the party started. More information


Fireworks and sparkles were the protagonists. Devils, a typical characters in my country, did a great show. 

We ate the typical cake: coca de Sant Joan


 And Summer starts!


Have a nice Summer!

dissabte, 16 de juny de 2012

BBC Languages

This week I found out this section from BBC website. It's great because you can use it for several goals. CLick on the image.


One: if you have to travel to another country and you don't speak the native language, this resource can help you.

Two: it's a good resource for making aware your students how many different languages are in the world. Also, you can only read the name of the languages, read the examples, listen the sentences and if they are interested in specific one, you can practise.


Would you like to learn Catalan, my language? You can also find it in this website. Try it, it's easy!

Thank you

6.000 visitors to my blog! It's really rewarding. 

I created the blog last July. It hasn't passed a year yet and I'm really happy because many people have visited my blog. 

I try to post resources, experiences... that I think are interesting for people involved in Education, in a better Education. 

If you have any suggestion I'll be happy because I would like to improve it with new tags, resources, experiences...

Thank you

Image by Fujipopo

The Scale of Universe

In this application you can see from the smallest thing of the world to the biggest galaxy. If you click on the images you can read some characteristics about it.

It's a really good app for understanding how small we are. Also, students can learn lots of concepts about the nature.

App made it by Cary amb Michael Huang.

Small world


Big universe
Click on the link to access to the website: The Scale of Universe

dijous, 14 de juny de 2012

Artist Video

For the introduction to Art in English class (CLIL) here you have a good video to motivate your students:

dimecres, 13 de juny de 2012

English Videos Website

In this website you can find free English video Lessons. You can find videos of different topics: vocabulary, expressions, grammar, speaking, writing...

Click on the image:dimarts, 12 de juny de 2012

Haver de

Bon vídeo. El seu contingut per a mi té molta importància. Molta gent utilitza "tenir que" enlloc d' "haver de".

Edu3.cat

Plàstica en anglès, Catalunya Informació

A l'escola on treballo, Escola Centcelles, fem la plàstica en anglès des de fa dos cursos. Actualment la fem a cicle mitjà i a cinquè.


La setmana passada, la Montse Poblet, de Catalunya Informació, va venir a l'escola a veure com treballàvem. Em va entrevistar i va estar present a l'aula ja que en el seu programa, Blog de mestres, explica experiències i bones pràctiques que es fan a les escoles de Catalunya.


Per una banda, em va agradar que vingués ja que és molt positiu poder explicar la feina que fas. La plàstica en anglès és un exemple, però n'hi ha molts més. Treballar amb el que t'agrada és un plaer i per millorar cal innovar, cercar i trobar noves informacions i experiències model. M'agrada remenar Internet i trobar idees que em sorprenguin. Algunes em serveixen per barrinar fins a variar aquesta idea inicial adequant-la al context on treballo. D'altres per saber què no he de fer,  per tant, millorar evitant l'error.Per altra banda, és un reconeixement a la feina que es fa, no només a la meva escola sinó a moltes altres. Aprofito per donar les gràcies a la Pilar Olivares, que em va cedir un material que m'ha anat molt bé.M'encanta descobrir cada dia noves eines, nous recursos per a treballar i poder millorar i innovar per donar el millor de mi mateixa als meus alumnes.Clica a la imatge i podràs descobrir les activitats fetes a plàstica en anglès, "I love Art in English".


Aquí us deixo el podcast per si voleu sentir l'entrevista: clica al PLAY


divendres, 8 de juny de 2012

Art in English

Here you have a great idea. It's from Idees magistrals' Blog.

When I saw the activity my mind started to think.


The initial idea is: throw a top in the board, and then throw another one. Then sum tha numbers,

Variations of the activity that it propose:

You can do it with other operation: minus, multiply, divide.

You can write words intead of numbers and say a sentence with these two words.

You can write only letters and say them in order (alphabet).


You can say the colours.


You can do it in Art in English class and then play in the English class. 

dijous, 7 de juny de 2012

Fantàstica eina

Conscienciar als alumnes del soroll que es genera a l'aula quan parlen massa alt ara és a l'abast de tots.

Amb aquesta eina online podreu fer-los adonar de quan el so es converteix en soroll. És molt fàcil d'usar i pot aportar-vos moments de pau i tranquil·litat per a poder treballar en silenci quan sigui necessari.


No oblideu que és important que els nostres alumnes parlin, no podem pretendre que estiguin callats perquè l'aprenentatge de la llengua es basa en practicar-la. Tot i així tots sabem que hi ha moment per a tot i que també han d'aprendre a treballar en silenci.

Cliqueu a la imatge i us portarà a l'eina de control del soroll:


Espero que us serveixi. Jo ho posaré en pràctica avui mateix! 

Dia de la Biblioteca

Avui 7 de juny, a l'escola Centcelles de Constantí, celebren el Dia de la Biblioteca.

Sembla ser que faran moltes activitats relacionades amb l'animació lectora.


Clica a la foto i et portarà al bloc de la Biblioteca Escola Centcelles. 

Estarem pendents de veure les activitats que s'hi fan al llarg del dia. 


dimarts, 5 de juny de 2012

Blog de mestres

Avui us vull recomanar el Blog de mestres, de Catalunya Informació. És un programa on es presenten propostes educatives interessants d'arreu de Catalunya.El programa és dirigit per Montse Poblet. 

Segur que en podeu treure profit amb aquestes experiències de diferents escoles. 

dissabte, 2 de juny de 2012

The Icebook

Beautiful book with lots of stories to listen. Open your eyes, are you ready?