C:\Users\Violeta\Desktop\html_1.png Much more...: Roald Dahl Day

dimarts, 13 de setembre de 2011

Roald Dahl Day

El 13 de setembre fans d'arreu del món han celebrat el dia de Roald Dahl. Originalment fet el 2006 per celebrar el que hauria estat el 90è aniversari de l'escriptor.  
 
On September 13th fans from across the globe celebrated Roald Dahl Day.  Originally launched on in 2006 to celebrate what would have been the writer’s 90th birthday.

Dahl va morir el 1990 però els seus llibres romanen tan populars com sempre, publicats en quasi 50 llengües. Títols preferits com Matilda, James and the Giant Peach i Charlie and the Chocolate Factoryhan estat gaudits per nens i adults durant generacions tan en format llibre com en format pel·lícula. 
 
Dahl died in 1990 but his books remain as popular as ever, published in almost 50 languages.  Favorite titles such as Matilda, James and the Giant Peach and Charlie and the Chocolate Factory have been enjoyed by children and adults alike for generations in both book and film form.from TBA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada