Com ensenyar a llegir i a escriure des d'un punt de vista competencial

Sessió 3

Ahir vam fer la tercera sessió del curs. Aquesta anava de Metodologia i correció. Va ser molt interessant i com sempre tot el claustre va estar reflexionant i treballant sobre el què estem fent i el que podríem millorar.

Primer la formadora ens va presentar el que treballaríem durant la sessió.
Dels aspectes que hem de corregir en un text hi ha:

- Adequació
- Coherència
- Cohesió
- Puntuació


Per parlar de la correcció vam treballar responen a un qüestionari on hi havia tres parts:

- El procés de composició escrita
- Coneixements de llengua i el seu aprenentatge
- Ajuts als alumnes i participació

El vam treballar de manera individual, després el vam comentar en petit grup fins que vam exposar les conclusions que haviem tret en gran grup. Va ser un procés llarg però fructífer.

Algunes idees que vaig recollir:

1. Tenir un dossier a l'aula on s'aniran posant els diferents models de tipologies textuals que es van treballant.

2. Penjar a la classe dos llistats: un amb paraules o grafies pròpies del català i al costat la correspondència al castellà.

3. El sobre: de les errades que van fent, els alumnes copien en un petit paper la paraula correcta i la posen al sobre. Dues vegades la setmana, la mestra agafa el sobre i li diu una paraula, si l'escriu bé a la pissarra estripa el paper i el llença, sinó el continua mantenint al sobre. Els motiva perquè tenen la fita de tenir el sobre buit.

Comentaris