C:\Users\Violeta\Desktop\html_1.png Much more...: Preparant cosetes pel proper curs 2014-2015

divendres, 8 d’agost de 2014

Preparant cosetes pel proper curs 2014-2015

Avui he preparat un material que fa temps que veig al Pinterest.

En aquesta capsa hi ha diferents pots i en cada pot una etiqueta diferent.En aquests dos primers pots diu: A qui li toca? i Ja ha sortit. En aquest cas, a l'inici de les classes tindrem tots els palets dins el pot A qui li toca?. En cada palet hi ha el nom d'un dels nens de la classe. A mesura que es vagi fent la classe, cada vegada que cal la participació dels alumnes, per exemple, llegir una frase, respondre una pregunta... llavors n'agafarem un a l'atzar i aquest serà l'alumne que contestarà. Després deixarem el palet al pot Ja ha sortit.És una bona manera de tenir un coneixement clar que han participat tots els alumnes i no hi ha repeticions. A vegades els alumnes es queixen d'això, que sempre surten els mateixos. D'aquesta manera tant la mestra com ells poden veure clarament qui ha participat.

En aquests dos pots hi tenim Comencem i Ja he acabat. En aquest cas, quan s'inicia la tasca corresponent tots els alumnes són al pot Comencem i a mesura que van acabant ells mateixos busquen el seu nom i es canvien al pot Ja he acabat.Alternativa a l'aglomeració: Podem tenir pots com aquests en les quatre cantonades de la classe o a banda i banda. D'aquesta manera els pots queden repartits per grups d'alumnes i així no hi ha aglomeracions d'alumnes buscant el seu nom.

Llapis perduts i Gomes perdudes: en aquest cas, és interessant tenir un espai a l'aula on poder deixar llapis i gomes que a vegades cauen a terra i no sabem de qui són.Per evitar que quan algú la trobi comenci a cridar: De qui és? i destorbi als alumnes que estan fent la tasca, l'alumne que la troba, o la mestra, ho posa al pot corresponent. D'aquesta manera també, si un alumne no troba el llapis o la goma, sap que primer pot anar a mirar si és als pots.

Agafa'n un és el pot on són els alumnes els que agafen el palet amb el nom d'algun alumne de la classe. Hi ha activitats on es requereix la participació dels alumnes, però a diferència del que he anomenat anteriorment no estan tan lligades a la part curricular, sinó que són per altres situacions més del dia a dia, de la vida a l'aula.L'últim és Altres activitats. Aquest és per quan els alumnes han acabat la seva tasca. Una vegada han posat el palet a Ja he acabat, n'agafem un altre d'Altres activitats. En aquests palets hi ha exemples d'activitats que poden fer mentre esperen a que els companys acabin, com per exemple, escriure els noms dels membres de la seva família, resoldre problemes matemàtics curtets, pintar alguna figureta que ens pot servir per decorat la classe...


I per avui ja n'hi ha prou. D'aquí a uns dies us mostraré alguna altra preparació!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada