ICT Magic

Una altra pàgina web amb recursos TIC per trbellar. És una pàgina que tinc ganes d'explorar.
Another website with ICT resources. I would like to explore it. 

http://ictmagic.wikispaces.com/

Comentaris