Dificultats d'Aprenentatge en la composició escrita

En aquest Prezi s'expliquen diferents dificultats que els alumnes mostren quan han d'escriure un text així com recomanacions que podem posar en pràctica per a ajudar-los.



Comentaris