ARRIBAR A ACORDS

A vegades ens trobem en un petit confliecte que segur que té solució. Cal posar-se d'acord. Com ho arreglem?Comentaris