COM FER UNA CRÍTICA, PRACTIQUEM!

En aquesta presentació hi ha una sèrie de situacions, que podrien ser ben bé certes, per practicar com fer correctament una crítica.Comentaris