Racó de Llengua - Racó de matemàtiques

Avui us presento un parell de cartells per a l'aula.

A mesura que avança el curs, sorgeixen nous continguts que, a vegades, és interessant de deixar plasmats en forma de referent d'aula. Els referents són una ajuda que té l'alumne durant el curs, on pot consultar continguts explicats quan ho necessiti.


Després de fer-ne alguns he cregut convenient fer un parell de cartells que indiquin si els referents que hi ha són de Llengua o de Matemàtiques. Els alumnes de cicle inicial a vegades encara no tenen clar les àrees, per tant, són una guia per a ells.

Comentaris